Samling vid pumpen tunabergare


samling vid pumpen tunabergare

strunta i bäljen å söp ur butäljen å sen skull Ni se tocke slagsmål de blev. Å litra di slängde å dosera dängde, Å Laggarbo-drängen va på mej å klängde Å kniva di flög, å prisis mella ögo. 1993 spelade den svenska hårdrocksgruppen, candlemass in melodin på sin cover-EP, candlemass sjunger Sigge Fürst. Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!

Samling vid pumpen, sång på svenska från med text och musik. Sverige och slagsmålet på dansbanan mellan folk från. Ja, allt ha di tagi, å allt ha di slagi, å jisses ett tocke spektakel de ä! Tunaberg och, buskhyttan, som sången handlar om, lär äga viss historisk sanning.

Buskhyttan har numera ett danspalats som heter "Pumpen". Läst Information på Svensk mediedatabas). Alfred har di slagi så han ligger å blör, I grusgropa slåss di me Buskhytteborna, Länsman fick på huve, så ja tror att han dör. Mi fästemö Stina å Bergshammars-Lina, di stog breve mej å koxa å glina, Men strunta I bäljen å söp ur butäljen Å sen skull Ni se tocke slagsmål de blev.

Sigge Fürst samma år som hade störst framgång 3 och spelades flitigt i radio. Jag drog på mitt spel hadderi-hadderoa då kom di från Kärrbo å börja å tjoa di bängslas å levde å vrola å dona å sen skull Ni se tocke slagsmål de blev Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt! Jag drog på mitt spel hadderi-hadderoa. Men var ä mi mössa, å var ä mi flicka å var ä butäljen, ja hade te dricka? Ja, allt ha di tagi, å allt ha di slagi, Å jisses ett tocke spektakel de ä!


Sitemap