Malmö eldningsförbud


malmö eldningsförbud

från småskalig eldning kan, särskilt vid ofullständig förbränning, innehålla en rad ämnen som påverkar hälsan negativt. Vid ofullständig förbränning är röken svart med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära. Detta är reglerat i Malmö stads lokala miljöföreskrifter. Läs mer om webbkakor och vilka som används på på sidan. Varför är röken från eldning med fast bränsle skadlig? Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.

Fråga också sotarna om din skorsten är lämplig för vedeldning. Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten. Det finns dock inga riktvärden för halter av dessa ämnen inomhus. Även om inte eldningsförbud är infört i Skånes sydvästra kommuner uppmanas allmänheten till stor försiktighet. Att strypa elden (minska syretillförseln) är olämpligt, eftersom det orsakar hälso- och miljöskadliga utsläpp och eventuellt soteld. Generellt sett bedöms det rimligt att kräva att basuppvärmningen byts till fjärrvärme eller naturgas, om det finns tillgängligt i området. Det är dock tillåtet att använda grill med grillkol i trädgården, eller grillplatser som finns i kommunerna.

Eldning - Malm stadmalmö eldningsförbud


Sitemap