Lunden hus ab


lunden hus ab

Ivar Lundén. Samma sak gäller för att tvättstugan skall fungera på ett bra sätt. Vi stödjer, information om vår personuppgiftshantering. Fastigheterna ligger främst i Stockholms söderförorter. Vi startade som byggnadsföretag, men sedan 70-talet består verksamheten av fastighetsförvaltning. Information om Lundén-Hus ABs personuppgiftshantering, lundén-Hus AB (nedan kallat lhab) använder så kallade cookies på sina webbplatser. Om du vill veta vilken information vi har om dig eller undrar över något är du välkommen att kontakta vår dataskyddsombud med formuläret nedan. Vi förvaltar 13 fastigheter med ca 450 lägenheter och 5 000 kvm kommersiella lokaler. Detta hjälper oss att förbättra vår webb och göra volymfransar stockholm instagram webben bättre för våra gäster. Byte utom Lundén-Hus.

Lunden hus ab
lunden hus ab

Vi gallrar med jämna mellanrum ut persondata håkan lundstedt som inte längre är aktuell för vår verksamhet. Blankett(er) för byte skall i båda fallen skickas in till: Lundén Hus AB, box Nacka Strand, om in/utflyttning. Lägenheten skall vara städan innan och en beskrivning av vad städningen omfattar finns här. Dina rättigheter, du har rätt att se uppgifter om dig vi använder i vårt system. Du har också rätt att få ditt data korrigerat, raderat eller anonymiserat. När du använder vår webb lagras anonym statistik om vilka sidor du tittar. Endast när du gör en intresseanmälan lagras några personuppgifter i vårt system.


Sitemap