Lunds universitetssjukhus provtagning


lunds universitetssjukhus provtagning

rsid eller signatur om du inte har rsid. Remissen ska vara ifylld så att informationen är lättläst och ej går att misstolka. Om provet hinner bli för gammalt går det inte att använda. I Vårdhandboken kan du hitta mer information om blodsmitta. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du som tar provet ansvarar för att provtagningen är utförd på ett korrekt sätt, samt att kopplingen mellan patient, remiss och provrör är säkerställd. Provtagning och läkemedel, ibland kan det ha betydelse för provsvaret om du har tagit ett läkemedel innan provtagningen eller inte. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Sitt sedan ner och vila minst 15 minuter.

Vid obruten värmekedja skall serumrör utan gel användas då gelen kan påverkas vid förvaring 25C. Särskilda riktlinjer avseende märkning före provtagning finns för prov för blodgruppering och förenlighetstest. Du kan komma när du vill under våra drop-in-tider för blod- och urinprovtagning. Blodsmitta Från och med den kräver Labmedicin inte märkning med "Blodsmitta". Stress och rörelser påverkar nämligen många hyresbostäder stockholm kö olika ämnen i blodet. Det måste framgå av remissen att provtagning enligt obruten värmekedja/kryoföreskrifter önskas. Generella rekommendationer vid kapillärprovtagning (baserade på information i Vårdhandboken venös provtagning rekommenderas i första hand. Önskas obruten värmekedja på andra klinisk-kemiska analyser än ovanstående krävs kontakt med laboratoriet innan. Om inget annat anges gäller att blodprov kan förvaras i rumstemperatur om det når laboratoriet samma dag. Korrekt patientförberedelse, provtagning och provhantering är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat.

Labboken 93 : analysförteckning, provtagningsanvisningar Container i Malm och Lund regionerna

Monica dahl lunds kommun, Äldreboende lundsbrunn,


Sitemap