Normal lungröntgen rapport pdf


normal lungröntgen rapport pdf

(37). Ytterligare fem kvinnor insjuknade inom en sex månaders period post partum. Fortfarande saknas rapporter gällande 56 av 458 patienter (12,2). Information om behandling, varaktighet och resultat, fylls i av behandlande läkare tillsammans med kompletterande epidemiologiska uppgifter och insändes efter avslutad behandling till smittskyddsläkaren och till SMI. Eftersom avregistrering p g a dödsfall ej görs konsekvent bör siffrorna betraktas som minimisiffror. Siidc is responsible for surveillance of infectious diseases and the use of vaccines against these diseases. Framför allt bör vi satsa på att skydda den uppväxande generationen från smitta. Statistics for WHO European Region for the period shows that TB incidence has remained on about the same level in Western Europe (on average 13 cases per 100 000 population) and in Central Europe (on average 45 cases per 100 000 population) over the whole.

Read TBC00.pdf
Chest Radiology - University of Virginia

Resistance against one or more of the five common anti-TB drugs (isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid or streptomycin) was reported in 59 patients (14) during 1999, 47 patients (13) during 2000 and preliminary 41 patients (11) during 2001. Considering the number of patients suffering from dual infection of HIV and TB, information is poorly documented in the central tuberculosis register. 31 Treatment outcome monitoring for patients with a diagnosis of TB during 2000 (Table 15) National surveillance of treatment outcome was introduced in January 2000. However, there is still a long way to go before the disease will be eradicated in our country. However, according to information from the reports of HIV/aids during 2000, TB was reported as an indicator disease in 15 (8/54) of patients with a diagnosis of aids during 2000. Årets redovisning från det centrala tbc-registret visar att sjukdomen kräver fortsatt uppmärksamhet både när det gäller diagnostik, behandling och smittspårning. Revised international definitions in tuberculosis control. However, no contact tracing had been done for 77 patients (23.3 most of them with extrapulmonary.


Sitemap