Borderline personlighetsstörning DSM


borderline personlighetsstörning DSM

tagit livet av sig och bland de som led av både svår depression och drogmissbruk, utöver borderlinestörningen, hade 45 tagit livet av sig. Patienter med psykiska problem kategoriserades då antingen som neurotiska eller psykotiska. Alla kriterier samma värde heterogena grupper Ser övervägande till beteendet Täcker bara folkteatern göteborg dogville en del av den personlighetspatologi man möter Blygsam stabilitet och reliabilitet med olika bedömningsinstrument Slide 21 Diagnos och bedömning Klinisk diagnos Två steg - allmänna o specifika kriterier Självskattningsinstrument och strukturerade intervjuer,. På så vis kan det vara svårt att säkerställa diagnosen. I Göteborg åren inom åldersgruppen 15-29 år hade 58 personer tagit livet av sig.

Relationer till andra präglas också av detta. 5 Prognosen är god för behandling av borderline; inom 10 år blir 75  fria från diagnosen. Patienten har kognitiva problem och en störd bild av det egna jaget.

2 Enligt DSM-5 uppskattas borderline personlighetsstörning finnas mellan 1,6 och 5,9 av befolkningen. MBT baseras på teori om mentalisering, anknytningsteori och modern psykodynamisk teori. Centralt för borderlineproblematik är ångest som uppträder i form av emotionell instabilitet, impulsivitet, känslomässig sårbarhet, svartvitt tänkande, identitetsproblem, separationsångest och klängighet omväxlande med avståndsskapande i viktiga relationer. 1, det är vanligt att de med borderline även har annan psykisk problematik, såsom depression, ångest, ätstörningar och/eller missbruk. Symptom En person med egentlig depression eller bipolärt syndrom stannar ofta i samma humörläge i flera veckor, men hos en person med skiftar humöret betydligt snabbare. 2 8 Enligt DSM-V är 75 av de med borderline kvinnor. I de mest framgångsrika programmen kombineras individuell psykologisk behandling med färdighetsträning och andra gruppaktiviteter, t ex inom de program som kallas. Under dessa utbrott och humörsvängningar kan vissa personer skada sig själva, till exempel genom att skära sig, slå sönder saker, nyttja droger eller alkohol. Andra benämningar har varit ambulatorisk schizofreni, preschizofreni, schizofren karaktär, pseudopsykopatisk schizofreni, subklinisk schizofreni, borderland, borderline schizofreni, pseudoneurotisk schizofreni och gränspsykos. På 1990-talet var situationen snarlik - när läkaren inte kunde fastställa någon annan psykisk diagnos gavs diagnosen borderline.


Sitemap