Investera företag Malmö


investera företag Malmö

Vestas, Epsilon, Sony Mobile, Tetra Pak och Thule. En viktig orsak är att det finns en stor marknad för hållbarhet. Men det fanns ytterligare ett motiv till grundandet av Toborrow. Låt oss ta framtidens energikällor som exempel. Du försöker rusta dem för livets alla utmaningar och hjälper dem att uppnå en förmögenhet som ger dem frihet och flexibilitet att leva sina liv som de själva önskar. Vi hjälper också befintliga företag som vill expandera eller flytta sin verksamhet inom Malmö. Vi erbjuder till exempel en unik 3-dagars investerarakademi för affärsänglar, expertföreläsningar och inspirationsseminarier. Sverige har sin vattenkraft och drar nytta av kärnenergi.

Vill du veta mer om affärsänglar och investeringar? Du vill påverka den värld som de kommer att leva i den framtid som de kommer att möta. Social förhållanden, har arbetstagarna anständigt lön och bra arbetsförhållanden? Svenska Riskkapitalföreningen och i den europeiska intresseorganisationen, european Business Angels Network. Förkortningen handlar om: Miljö Är ditt företag bra på att hantera klimatutsläpp och vattenförbrukning? Du vill helt enkelt ge dem socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Att investera i Malmö är att investera i en vinnande kombination. Bättre investeringar med kompetensutveckling, connect erbjuder kompetensutveckling för såväl nya som erfarna investerare.

Investerarbrevet - Investera i mindre företag till hög ränta Kontakta Lecab Bil terf rs ljare


Sitemap