Sjuksköterska utan legitimation helsingborg


sjuksköterska utan legitimation helsingborg

du har en utbildning som specialistsjuksköterska kan du ansöka om rätt att få kalla dig specialistssjuksköterska, men du måste först ha fått legitimation som sjuksköterska. 14 av dessa saknade också särskilt förordnande, något som är nödvändigt att ha om man ska arbeta i ett legitimationsyrke utan legitimation. Att hon saknade legitimation upptäcktes när hon fick en ny tjänst inom samma sjukhus och hennes nuvarande chef frågade efter legitimationsbeviset. Personen togs då omedelbart ur tjänst som sjuksköterska, säger barnakutens chef Malin Ryd Rinder i en kommentar. Landstinget Kronoberg klarar sig däremot utan kritik. Granskningen inleddes sedan man upptäckt flera fall i Region Skåne där läkare varit anställda utan att ha legitimation. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.

Kronofogden helsingborg öppettider
Dennis westerberg föreläsning helsingborg

I Landstinget Blekinge hade 25 personer varit anställda utan legitimation eller särskilt förordnande under undersökningstiden. Det stockholms gymnasier ifrågasätts av kvinnans tidigare kollega. Arbetsgivare ska göra kontroller mot Socialstyrelsens register vid nyanställningar. Om ledningen inte håller med om det skulle man kunna anställa vem som helst till vilka jobb som helst. Av dessa 14 personer var ett tiotal läkare. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Yrkestiteln sjuksköterska är skyddad. När frågan kom visade det sig att sjuksköterskan hade arbetat i 16 år utan legitimation. En polisanmälan om bland annat osant intygande har också upprättats. IVO riktar därför kritik mot Region Skåne och Landstinget Blekinge för att de brustit i följsamhet till gällande bestämmelser, och meddelar att man planerar att följa upp ärendena i höst. Även i Skåne och Blekinge har granskningar hittat ett 40-tal sjuksköterskor som arbetat utan legitimation.sjuksköterska utan legitimation helsingborg

I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 21 olika yrken.
Det kallas även för att yrkena är reglerade.
Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.
Man begärde in uppgifter från vårdgivarna om hur många personer som varit anställda utan legitimation eller särskilt förordnande mellan den och den.


Sitemap