Stockholm-västerås järnväg


stockholm-västerås järnväg

(SUJ). År 1908 bildades trafikförvaltningen, göteborg-Stockholm-Gävle (GSG). SWB bedrev även busstrafik mellan Stockholm och Hässelby. Från 1915 till och med 1918 arrenderade SWB järnvägen Sala-Gysinge-Gävle Nya Järnvägs AB (sggj) och skötte trafiken på denna bana : SWB tillhörde vid den här tiden trafikförvaltningen Göteborg Stockholm Gävle, GSG.

Stockholm södra järnvägsstation,

Den rekonstruerades dock med nytt namn, Sala-Gysinge-Gävle Nya Järnvägs AB med i huvudsak kommunerna längs med banans sträckning som delägare. Den sista sträckan, Kerstinbo Gysinge, innehållande bland annat de sammanlagt 350 meter långa broarna över Dalälven, blev klar för trafik den och den 29 juni samma år kunde statsrådet. Samarbete mellan Clas Adelskiöld och.J. Vagnarna gick lastade i den ena riktningen och tomma tillbaka. Under åren 1880-81 var.J. De som kallde till mötet vara burksägare på Gysinge, Gustaf Benedicks och Salas borgmästare Otto Victor Lundberg.

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar (SWB)stockholm-västerås järnväg


Sitemap