Martine alexander lunde


martine alexander lunde

Holden Stanley Herbert Waller William Holden William Franklin Beedle,. Mari Colman) Marie Elliott Marty Allen Morton David Alpern Rae Allen Raffaella Julia Theresa Abruzzo Robert Allen (a.k.a. Olav Strand Rønning. De flytta til Skien, men flytta tilbake til Valebø igjen. Stuv- betyr stubbe (trestubbe) og -rud betyr rydning eller rønning. Adresse i dag: Valebø 275, 3721 Skien. Gårdeiere var i Anders Gunnesens tid: Jochum Jansen, som kjøpte den på auksjon i 1705.

Martine alexander lunde
martine alexander lunde

Anders Jonsen Hvale. Midlertidig tilstedeværende i 1891: Thorsten Rollefsen, (Søn Ugift, Træmassefabrikarbeider,. Han forteller selv: "Hausten 1939 kom eg inn på Kristiansand offentlige lærarskule. Formynder for Marthe var Bjørulf Svendsen Ringsevja. Lærer Halvor Halvorsen Lunde. 16/5-1896 på Solberg.

Ulf lundell svenska akademien, Helge lunde icorn,


Sitemap