Master-uppsats, uppsala universitet


master-uppsats, uppsala universitet

inriktning på idé- och lärdomshistoria krävs filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i idé- och lärdomshistoria, eller med 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Företag, organisation eller myndighet) och får den godkänd av institutionen. HT 2011, uppsatser.o.m. Förteckningar över äldre uppsatser hittar du under rubriken. Vi menar att dessa är av central betydelse inte bara för högre studier utan också för dagens arbetsliv, och av detta skäl har vi integrerat masterstudierna i institutionens vetenskapliga miljö. Idé- och lärdomshistoria är ett brett ämne med kopplingar till flera andra ämnen, och det är därför lätt bora i träd för studerande att hitta relevanta och bra kurser som ges vid flera andra institutioner.

Honda snöslunga uppsala
Presentkort uppsala handelsförening
Kyrkans hus uppsala restaurang
Blodomloppet uppsala 2017

Fyra kurser är obligatoriska och leds av institutionens lärare. Såväl de många kurserna som övrig verksamhet syftar till att bidra till utvecklingen av de forsknings- och utredningsfärdigheter som behövs i uppsatsarbetet. HT 2011 registreras alla C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå i Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer, DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För att vara behörig till detta program med inriktning på idé- och lärdomshistoria krävs en kandidatexamen med minst 60 hp i ämnet. Flertalet enskilda forskningsprojekt jula Örebro tematiserar olika specifika studieobjekt inom dessa ramar. Period 2: andra hälften.


Sitemap