Försäkringar moped jämför


försäkringar moped jämför

500 kr, eller 200 kr vid reparation. Är det en lite äldre moped är det inte lika självklart med ett fullt så heltäckande skydd. Trafik, självrisk om föraren är vållande, självrisk vid vissa brott t ex rattfylleri. Om mopedförsäkring, mopeder kan delas in i två olika grupper (Klass I och Klass II) men de båda alternativen försäkras på precis samma sätt. Precis som för en bil kan mopedförsäkringen tecknas i olika nivåer (trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring). Vår rekommendation är att aldrig köpa eller köra en trimmad moped.

Försäkringar moped jämför
försäkringar moped jämför

Observera att denna mopedförsäkring är obligatorisk enligt lag och att den också finns inbyggd i en halvförsäkring samt en helförsäkring. Med en maxhastighet på 45 km/h krävs det ett körkort av typen AM för att få framföra EU-mopeden. Du kan alltså inte fäktning stockholm prova på låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie. Att försäkra mopeden med åtminstone en trafikförsäkring är ett lagstadgat krav, och alltså en skyldighet gentemot andra medtrafikanter och passagerare. Halvförsäkring ger även skydd vid bland annat brand, stöld och skador vid stöldförsök. Det kan vara bra att känna till att hemförsäkringen skiljer på fordon och motordrivna fordon, vilket innebär att till exempel en cykel skyddas av hemförsäkringen men en moped (både Klass I och Klass II) inte skyddas vid brand eller stöld.


Sitemap