Läkarprogrammet uppsala schema t1


läkarprogrammet uppsala schema t1

framtida yrkesroll. Obstetrik och gynekologi, pediatrik, termin 10, självständigt arbete Interprofessionellt teamarbete Termin 11 Självständigt arbete (forts.) Klinisk praktik - läkarrollen Klinisk patologi Neuroendokrinologi, kön och genus, integrering viii Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Hur människan fungerar, under första delen av utbildningen får du som student teoretisk kunskap om hur hotell borlänge saga människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Stadium IV utgörs av programmets två avslutande terminer, 10 och. Varje termin utgörs av en temakurs, som innehåller flera olika teman. Stipendiet finansieras av, sida men administreras av, universitets- och högskolerådet. . 5,5 års heltidsstudier leder fram till läkarexamen. Du som vill bedriva forskningsarbete har goda möjligheter att utföra detta sommartid eller vid sidan av studierna. Termin 7, klinisk medicin III: Integrering IV, ortopedi/Hudsjukdomar och Reumatologi/Nefrologi och Urologi/Klinisk kemi, Tumörsjukdomar och Hematologi. Efter fullgjord allmäntjänstgöring (AT) ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. I samband med utlandsstudier kan du söka resebidrag från medicinska fakulteten.

Läkarprogrammet uppsala schema t1
läkarprogrammet uppsala schema t1

Apoteket hjärtat uppsala boländerna
Elpiano uppsala
Vädret i uppsala smhi

Utbildningen inriktas mot sjukdomslära, konsultationskunskap, infektion, mikrobiologi och immunologi, hudsjukdomar, invärtesmedicin, kirurgi, neurologi, ögonsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, samhällsmedicin, psykiatri och kvinnors och barns hälsa. Kunskapsområdet utgör en nödvändig grund för ett livslångt lärande och utveckling inom läkaryrket. Kurser inom programmet, termin 1, medicinsk introduktionskurs, cirkulation och respiration. Teori och praktik, som läkarstudent i Göteborg får du redan borgerlig vigsel lokal stockholm från början av utbildningen kontakt med patienter. Termin 3, klinisk anatomi och rörelselära (karl neurobiologi, homeostas och intervention. Det ger dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina teoretiska kunskaper. Från termin fem genomförs så kallad klinisk placering där undervisningen sker i form av praktiskt arbete under handledning av läkare.

HM hem uppsala, Körskola uppsala intensivkurs,


Sitemap