Synagoga helsingborg


synagoga helsingborg

Norrköping synagoga. Fortsatt dystert på Wall Street, uSA-börserna fortsatte att backa kraftigt på tisdagen. Mötet i herrarnas handbollsliga stod 2929 när Sävehof tog ut målvakten och anföll i slutsekunderna. Till sistnämnda gåvomedel räknas sådan avkastning av församlingens donationsfonder, som församlingsstyrelsen beslutat tilldela synagogan.

Ingång helsingborg
Turistbyrån helsingborg adress
Restaurang helsingborgs arena

Helsingborgs Dagblad - 1 timme sedan. Centralt på taket dominerar en tre fönster bred frontespis. Synagogans verksamhet bedrivs inom ramen för eventuella församlingsanslag, avgifter för särskilda ändamål enligt beslut av synagogans styrelse samt med gåvomedel, som under året skänks till synagogan. Synagogan ska också befrämja aktiviteter i kultur och utbildning i enlighet synagogans inriktning. År 1923 utfördes en upprustning av arkitekt. Skulle överskott uppstå kan detta disponeras under senare. Vid första medlemsmötet väljs ordförande och två ledamöter för två år och resten av ledamöterna för ett. Helsingborg : Bevarandeplanskommittén, Helsingborgs stad.

Lund, browder, diagram ) / wikisynagoga helsingborg


Sitemap