Företagsekonomi stockholms universitet behörighet


företagsekonomi stockholms universitet behörighet

slag. Termin 5 består av kurser inom ämnesfördjupningen eller utlandsstudier. Därutöver ingår en kurs om beslutsfattande i företagsekonomiska sammanhang. Mellanöstern och Nordafrikastudier kan läsas från nybörjarnivå till kandidat och masternivå. Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde för de som valt fördjupning revision. Inför fjärde terminen väljer du någon av programmets fem ämnesfördjupningar. Förkunskapskrav, grundläggande behörighet Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 1a2 (områdesbehörighet 4/A4). Ort: Stockholm, ytterligare information om utbildningen: Övrig information: Sista anmälningsdag 16 april.företagsekonomi stockholms universitet behörighet

Kandidatprogram företagsekonomi reklam och PR Stockholms universitet, Stockholm Business School.
Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school.

Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.
Särskild behörighet Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
På Stockholms universitet kan du få just denna kompetens.

Du kommer därför genomgående under utbildningen få redovisa dina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. Programmet bygger på en vision som drivs av ett näringsliv och samhälle baserat på ett ansvarsfullt, hållbart och etiskt ledarskap utifrån ett svenskt såväl som internationellt perspektiv. Utbildningen avser att ge mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden i Mellanöstern och Nordafrika. Övriga föreskrifter, programmet ger grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Fokus ligger på företagsekonomins historiska och nutida sammanhang, ansvarstagande och beslutsfattande. Studera utomlands, du har under programmets gång goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Karriär efter avslutad examen, företagsekonomer återfinns i många olika branscher och har arbetsuppgifter av skilda slag. Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring. Inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media, journalistik och turism.


Sitemap