Synonym till gå i borgen


synonym till gå i borgen

tillhör någon annan, en kreditgivare. Copyright Engelska för upphovsrätt. Anpassning av arbetsplatser vega förskola stockholm Stöd som innebär att arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetsmiljö anpassas för att kompensera nedsättningen i arbetsförmåga för en person med funktionshinder.

Revisionsberättelse En revisors redogörelse över förhållandena i ett företag. Resultatbudget Plan över beräknade intäkter och kostnader under en viss period, vanligtvis ett. En vara som tas ut av en företagare för privat konsumtion ska skattemässigt behandlas på samma sätt som en försäljning till en kund.

Ekonomisk förening Förening som driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta. Handelsbolag Företagsform där delägarna är gemensamt (solidariskt) ansvariga för företagets skulder. Särskild löneskatt på förvärvsinkomster Skatt som betalas i stället för arbetsgivaravgifter för personer över 65 år eller av enskilda näringsidkare i vissa situationer. Att vaxa benen är en procedur som upplevs vara både smärtsam och kladdig. Omvänd skattskyldighet Skattskyldighet för moms som flyttas till den som köper en tjänst eller en vara. Swedac är Sveriges centrala ackrediteringsorgan. Avkastning Vinst på ett investerat kapital. Antidumpningstull Extratull som under vissa förutsättningar tas ut på import av varor som är dumpade, det vill säga varor som har ett lägre pris på export än på hemmamarknaden.

synonym till gå i borgen


Sitemap