Mänskliga rättigheter lund master


mänskliga rättigheter lund master

linking Research, Education and Outreach across the University. Latinamerikastudier Latinamerika är känt för sina breda sociala rörelser och. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och diskussioner kring teoretiska och praktiska problem inom fältet mänskliga rättigheter.

Our alumni find employment with international organisations, NGOs, private law firms and public authorities. Termin 2, den andra terminen kan du välja bland ett antal kurser varav du ska läsa fyra. Teologprogrammet - magisterutbildning, 60 hp, umeå universitet Umeå, teologprogrammet - magisterutbildning, 60 hp Magisterprogrammet i teologi riktar sig. Examinationen sker företrädesvis genom olika typer av skriftliga och muntliga uppgifter. Den ena kursen behandlar det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter samt ger kunskaper om hur dessa rättigheter institutionaliseras på nationella nivåer och skyddas regionalt och lokalt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill.

Paula lund klippan, Skånes universitetssjukhuset lund, Oskar lundgren liu,

Latinamerikastudier, göteborgs Universitet - Institutionen för globala studier Göteborg. Vidare läser du två läskurser om sammanlagt 15 hp som förberedelse för din masteruppsats. And, we believe, no other. Kandidatprogrammet i Globala studier, göteborgs Universitet - Institutionen för globala studier Göteborg. Lund, university and the RWI are well respected educational actors and our graduates benefit from the fact that the. Fristående kurser i historia, karlstads universitet Karlstad, historia utgör, tillsammans med Kulturstudier, Religion, Samhällskunskap och Statsvetenskap, Institutionen. For further information, contact master programme coordinator Anders Tröjer, anders dot trojer at jur dot lu dot. Termin 1, under den första terminen läser du två kurser. Master s degrees in human rights.

Johnny lundgren eskilstuna, Karriär lunds universitet, Catering stora coop lund, Zara lundström,


Sitemap