Stockholm bostadsmarknaden


stockholm bostadsmarknaden

till. Men om man med krasch menar att det är trögrörligt, att vissa grupper stängs ute från marknaden och att andra har svårt att få igenom bostadskalkylen, då har vi redan en krasch. Det finns förväntningar och farhågor på vad som ska hända med de nya föreningarnas ekonomi i framtiden vilket kan spä på ytterligare nedgångar. Enligt Anna Granath Hansson, fastighetsforskare på KTH med inriktning mot bostadspolitik, har bostadsfrågan hamnat i en låsning på det politiska planet. Effekten av detta är ännu oklart men det är normalt redan inräknat i prissättningen. Prognosen är att både utbud och efterfrågan håller sig kvar på en hög nivå. Erik Wikander: vd Mäklarhuset: Jag tror att vi kommer att se en viss nedgång, på kanske någon enstaka procent, under hösten. Titta i stället på nuvarande prisnivå. Jag förstår 1 mån0.3 3 mån3.4 12 mån-3.6, kr/kvm, uppdaterad: 05 november 2018 1 mån-0.5 3 mån-0.3 12 mån-0.9, köpeskillingskoefficient (K/T uppdaterad: 05 november 2018.

Prognos och kommentar för det fjärde kvartalet 7 av 10 bedömer att villautbudet blir oförändrat och motsvarande siffra för bostadsrätter är 64 procent. Och det är det man gör korrigeringar från. Det talar för en viss prisutveckling uppåt. Här blir bostadsförsäljningen statistik Över 95 av alla mäklade försäljningar inrapporteras dagligen till oss.

Bostadsmarknaden - Veckans Affärer Så går det på bostadsmarknaden i, stockholm i höst - StockholmDirekt Svensk Mäklarstatistik » Aktuell statistik på bostadspriser i Sverige

Skechers outlet stockholm, järfälla
Bomb stockholms moske

Av bjornasplind tisdag. 5534 villor var till salu under samma period varav 1078 nyproducerade. Det är inte så att marknaden har fallit handlöst på något sätt. Efterfrågan ökade, den dominerande bedömningen är att efterfrågan på både bostadsrätter och småhus ökade under tredje kvartalet 2018. Under årets sista kvartal väntas efterfrågan på bostadsrätter öka mer än på villor. Erik Wikander : Det finns ingen risk alls, eftersom vi har bostadsrätt som upplåtelseform för bostaden i Sverige. I Stockholm och i Göteborg har vi sett stora prisnedgångar på sistone, medan andra delar av landet har haft sin bästa bostadsmarknad någonsin. Framförallt i det högre prissegmentet, där vi har en mättad efterfrågan, samtidigt som det byggts mycket. En möjlig förklaring ligger i det stora antalet nyproducerade bostadsrätter och att de som haft sin bostad ute till försäljning ett tag lät den vara kvar över sommaren. Erik Wikander : Jag tror att den galna marknaden som vi haft i framförallt Stockholm, och i viss mån i Göteborg, de senaste 10-15 åren kommer att stanna. Ett fortsatt stort utbud, hög skuldsättning, en stundande räntehöjning, politisk turbulens men en minskad oro bland köpare och säljare. Prisnivån man har utgått ifrån har egentligen aldrig existerat.

Effekterna av lägre byggande märks först nästa år Överskottet av nyproduktion beskrivs dock som ett fortsatt stort problem. Och även om räntorna kommer att stiga så är det små rörelser i en långsam takt. Efterfrågan på nyproducerade bostäder i det högre prissegmentet är på väg att mättas, menar bostadsforskaren Martin Grander.


Sitemap